top of page

NO.

467

เมื่อเราเป็นหนึ่ง

KEY

      C                  Dm             F  

1. เหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีรษะอาโรน

C                      Dm                F  

เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน

G                               Am  

มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน

Dm                   C  

พระองค์เติมให้เต็มล้น

F                      G  

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว


    C                  Dm              F  

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี

C               Dm          F  

ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน

G                                     Am  

มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกัน

Dm             C        F                 G  

ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย


               C   Am             Dm  

**เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

             G       F         Em  

พระองค์จะบัญชาพระพร

        Am          Dm           G  

หลังไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย

            C    Am           Dm  

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน

             G          F        Em      Am  

เพื่อประกาศแบ่งปันพระพรออกไป

    Dm    Em       G            C  

ให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเรา

(เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย)

(ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์)

-2
bottom of page