top of page

NO.

286

โปรดนำไปถึงกางเขน

KEY

     C                        F        C  

1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Am       Dm    G  

ทรงเป็นสง่าราศี

C                        F       C  

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม

  C            G       C  

โปรดนำไปถึงกางเขน


   Dm        G         C  

* อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี

Dm          G          C  

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

F           Em        Dm       C  

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน

C             G        C  

โปรดนำไปถึงกางเขน


     C                       F         C  

2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า

Am       Dm         G  

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

C                 F  

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา

C           G     C  

เมื่อบรรจุในอุโมงค์


    C                              F       C  

3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา

Am          Dm     G  

ที่นำเครื่องหอมบูชา

C                 F             C  

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า

C             G         C  

โปรดนำไปถึงกางเขน


    C                      F         C  

4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน

Am         Dm       G  

ทุกวันจะแบกเดินตาม

C                      F      C  

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู

C                   G           C  

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

-2
bottom of page