NO.

305

ขอความรัก ขอฤทธิ์ธา

KEY

Em               C            Bm

1. ขอความรัก    ขอฤทธา

                     Em

ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล (X2)


                     Am                  Em

*เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงจิต

                   Am                    Em

เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงใจ

                   Am                  Em

เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นกำลัง

                       C Bm           Em

เพราะทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า