NO.

241

ความสุขวันคริสตมาส

KEY

           A                   A

1. ความสุขวันคริสตมาสเต็ม

                D                  A

ไปด้วยความรักและความสุขใจ

      A             A

เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน

      E                A

และนำปีแห่งความสุข

      A              A

บนแผ่นดินโลกจงมี

               D                   A

ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป

     A         A          E7           A

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้


             A            F#m

* ความยินดี เป็นของท่าน

      D    E  A

ในวันคริสตมาสนี้

       A              F#m

สันติสุข เป็นของท่าน

         D     E  A

ในวันคริสตมาสนี้

             D E7             A

** ความสุขสงบเป็นของท่าน

     E7                A

ในวันแห่งคริสตมาสนี้