top of page

NO.

308

ชั่วนิจนิรันดร์

KEY

G                            D  

1. ดวงจันทร์ดวงดาวมืดมน

                     Em  

ตะวันยามเช้าเศร้าหม่น

                      C             G  

องค์พระผู้ไถ่โลกาพลีพระชนม์

G                       D  

  ถูกตรึงบนไม้กางเขน

                          Em  

โลหิตพระองค์หลั่งริน

                               C          G  

ทรงรับแบกทุกความบาปที่พระองค์


G                         D  

2. ในลมหายใจสุดท้าย

                            Em  

สวรรค์ต้องยอมเจ็บปวด

                             C               G  

ความมืดฝังร่างพระบุตรของพระองค์

G                 D                             Em  

  ที่ในแดนมรณา พระองค์พิชิตความตาย

                          C          G  

ทำลายอำนาจซาตานชั่วนิรันดร์


G                           D  

** แผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือน

                           Em  

ประตูอุโมงค์เคลื่อนไป

                            C          G  

ความรักพระองค์มีชัยนิจนิรันดร์

G                             D  

อำนาจความตายพ่ายแพ้

                       Em  

ต่อองค์พระเยซูคริสต์

                      C  

ราชาผู้คืนพระชนม์


         G                    D  

*** ชั่วนิจนิรันดร์ ทรงพระสิริ

   Em                C  

ชั่วนิจนิรันดร์ เรายกพระนาม

     G                  D  

ชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซู

                 Em                  C  

ยังทรงพระชนม์ ยังทรงพระชนม์


G                      D                    Em  

****เราร้องฮาเลลูยา เราร้องฮาเลลูยา

                  C                       G  

เราร้องฮาเลลูยาองค์พระเยซูมีชัย

bottom of page