top of page

NO.

344

ชีวิตนี้

KEY

G                      C  

1. พระเยซู  เรานมัสการ

Em                            D  

ให้พระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชา

          G                 D  

ในชีวิตข้า มีเพียงผู้เดียว

Em                      D  

ที่เติมเต็มใจข้า คือรักพระองค์


Em               D                      C  

* ทั้งชีวิตมอบให้พระองค์ เพียงผู้เดียว

Em          D                 C  

และไม่มีสิ่งใดที่จะพรากข้า

                 D       D7  

ไปจากพระองค์...โฮ้ว….


     G    D   Em              D  

** ชีวิต นี้  ข้ามอบให้พระองค์

 G    D    Em                 D  

ชีวิต นี้    ข้าสรรเสริญพระองค์

          Em        D   

ตลอดวันเวลาที่ข้าต้องผ่าน

  C                G  

เรื่องราวที่โหดร้าย

           Em                   D  

ไม่หวั่นกลัวพระองค์ทรงนำข้าไป

     C        D                 G  

ถึงเส้นชัย  ฮู้ว...ของพระองค์

bottom of page