top of page

NO.

247

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

KEY

     G  

1. เหตุไรใจข้าเกิดท้อถอย

C                          G  

เหตุไรโศกเศร้าบ่อยบ่อย

Bm        Em   Am  

เหตุไรว้าเหว่วังเวงใจ

D                         G  

เห็นว่าความตายดีกว่า

      G  

พระเยซูเป็นพระผู้ช่วย

                           C  

ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้า

      D                       G  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       D                 G  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


     G  

2. เมื่อมารทดลองจิตใจข้า

C                       G    

ทำให้เกิดความสงสัย

Bm           Em      Am  

เมื่อข้าถอนใจแทนร้องเพลง

D                             G  

เมื่อหมดความหวังในใจ

     G  

จึงเข้าเฝ้าใกล้พระเยซู

                           C  

ทรงช่วยให้ชื่นบานใจ

      D                     G  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       D                  G  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


     G  

3. อย่าให้ใจท่านวิตกเลย

C                         G      

พระองค์สัญญาไว้แล้ว

Bm        Em     Am  

จงวางใจในพระเยซู

D                    G  

ข้าสิ้นสงสัยไม่กลัว

   G  

แม้ว่าข้าเห็นเพียงก้าวเดียว

                    C  

ข้าก็ยินดีเดินตาม

      D                     G  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

        D                  G  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


         D                    G  

*ร้องเพลงเพราะว่าข้าชื่นใจ

       D                       G  

ร้องเพลงเพราะข้าเป็นไท

                 Em                   Am  

เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       D                 G  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

bottom of page