top of page

NO.

307

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

KEY

          G   

1.พระเจ้าผู้งามตระการ

Em  

ล้นด้วยบารมี

                     C                       D  

ให้เราชื่นใจยินดี (ให้) เราชื่นใจยินดี

        G   

โอบล้อมด้วยแสงเฉิดฉาย 

         Em  

ความมืดมลายจากไป

                       C                             D  

สั่นกลัวพระสุรเสียง (สั่น) กลัวพระสุรเสียง


          G  

**พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ร้องสรรเสริญ

      Em  

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ให้โลกเห็นความ

         C         D               G  

เกรียงไกร พระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่


    G  

2.ทรงพระชนม์นิจนิรันดร์

      Em  

อยู่เหนือคืนวันเวลา

                            C  

จากเบื้องต้นจนสุดท้าย

                             D  

จากเบื้องต้นจนสุดท้าย

      G  

พระเจ้า คือพระบิดา

Em  

พระบุตร พระวิญญาณ

                          C  

ดุจลูกแกะและดุจสิงห์

                           D  

ดุจลูกแกะและดุจสิงห์


       G                 Em  

***นามเหนือใดๆ ควรคู่คำสรรเสริญ

       C                  D             G  

หมดใจข้าร้องพระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่

bottom of page