NO.

307

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

KEY

          G 

1.พระเจ้าผู้งามตระการ

Em

ล้นด้วยบารมี

                  C                       D

ให้เราชื่นใจยินดี (ให้) เราชื่นใจยินดี

        G 

โอบล้อมด้วยแสงเฉิดฉาย 

       Em

ความมืดมลายจากไป

                   C                         D

สั่นกลัวพระสุรเสียง (สั่น) กลัวพระสุรเสียง


          G

**พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ร้องสรรเสริญ

      Em

พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ให้โลกเห็นความ

         C         D           G

เกรียงไกร พระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่


    G

2.ทรงพระชนม์นิจนิรันดร์

      Em

อยู่เหนือคืนวันเวลา

                         C

จากเบื้องต้นจนสุดท้าย

                         D

จากเบื้องต้นจนสุดท้าย

      G

พระเจ้า คือพระบิดา

Em

พระบุตร พระวิญญาณ

                       C

ดุจลูกแกะและดุจสิงห์

                       D

ดุจลูกแกะและดุจสิงห์


       G                Em

***นามเหนือใดๆ ควรคู่คำสรรเสริญ

       C              D             G

หมดใจข้าร้องพระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่