NO.

77

ยังมีตะวัน

KEY

   E          C#m     A

1. ค่ำคืน ดูมืดมน ดังใจของคน

           B

ที่ไม่พบหนทาง

      E                C#m    A

แต่แสงทอง ในวันใหม่ นำทางหัวใจ

            B

ให้ได้พบหนทาง

G#m                        C#m

**พระเยซู พระองค์ เป็นความสว่าง

     F#m                                 B

พระองค์เข้ามาส่องทาง ไม่เคยห่างหาย


      A      B                 G#m  C#m

***ยังมีตะวัน ทุกเช้าวันใหม่

      F#m         B

ขอเพียงให้ใจอดทน

    Bm            E

บนหนทางด้วยความหวัง

A        B          G#m   C#m

มีตะวันทุกเช้าวันใหม่

    F#m

ค่ำคืนจะเลยผ่านไป

     B                      E

ให้เราได้เจอ แสงของวันใหม่