top of page

NO.

380

เมื่อคืนวันนั้น

KEY

     C                       F                  C  

1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา

               Am       G7              C   G7  

คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

 C                          F                       C  

นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์

               Em           B7         Em  

วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย

      G7                  C  

พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้

      G7                          C  

เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา


   Am      Em    Dm                      Am  

**ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู

         C   G7   C    F     C     G7        C  

เพราะว่า ในวัน นั้น  ทรงธรรมเสด็จลงมา

      G7        C         F   C   G7    C  

เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา

bottom of page