top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

G#                        Cm  

1. พระบิดา องค์นิรันดร

                 Bb     G#

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

             Bb

ทรงฤทธิ์เดชา

G#                           Cm  

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

                  Bb           G#

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                   Bb

พระเยซู พระผู้ช่วย


D#

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

G#

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

Cm  

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

G#

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

D#

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

G#

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

Cm                           G#   Bb  D#

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


              G#  Cm      Bb

***ฉันเชื่อใน       พระองค์

          G#      Cm       Bb

ฉันเชื่อใน  การฟื้นพระชนม์

          G#     Cm    Bb        D#

ฉันเชื่อใน พระเยซู  องค์พระเจ้า


G#                             Cm  

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

                Bb      G#

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                 Bb

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา

G#                       Cm  

เสด็จลงไปในความมืด

            Bb      G#

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                        Bb

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


D#

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

G#

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

Cm  

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

G#

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

D#

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

G# 

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

Cm                           G#   Bb  D#

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

+1
bottom of page