top of page

NO.

437

ณ ที่นั่น

KEY

F          C    Dm    Bb      F  

1. นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า

       C            Bb

เพื่อสัมผัสพระองค์

F       C     Dm     Bb     F  

ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ

        C           Bb

ของพระผู้เมตตา

F       C       Dm        Bb         F  

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์

      C               Bb

เพื่อชมความงดงาม

F       C          Dm          Bb      F  

ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์

    C          Bb

ตลอดชั่วนิรันดร์


   C           F            C     Dm        Bb

**เมื่อข้าได้อยู่  ณ  ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข

F          Bb   C  

กับพระองค์ผู้เดียว

F      Bb      C  

ในเวลานั้น  ข้าเห็นความรักละมุน

Bb         C  

ข้าพบพระองค์

               F         C      Dm  

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นทุกอย่างจะ

          Bb       F        Bb       C  

 ผันแปรเปลี่ยน ไม่มีความทุกข์ใจ

F     Bb      C  

ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า

Bb            C        F  

ข้าพบพระองค์พระเจ้า


 F            C      Dm    Bb     F  

2. เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า

   C                   Bb

ผู้ทรงความชอบธรรม

 F      C       Dm    Bb    F  

นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์

C               Bb

อยู่กับพระองค์

+1
bottom of page