top of page

NO.

231

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

KEY

C#                                D#m  

1. พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

     G#7                         C#

เรายกพระนามพระองค์บูชา

           C#

ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ

             D#m  

เหนือคำสรรเสริญ

         F#          G#7          C#

ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี


G#7               C#  Fm        F#

**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

    D#m                   G#    C#

ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์

G#7              C#   Fm      F#

  สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

      D#m    G#   C#

ทรงเป็นราชานิรันดร์

+1
bottom of page