top of page

NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

G#                                    C#

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

G#                                 C#

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          Bbm                 D#

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            Cm             Fm  

ในความรักของพระบิดา

          Bbm  

ขอพระพรได้เทลงมา

             D#

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   G#

***เติมให้เต็มล้น

              Fm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             C#

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          Bbm                  D#

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               G#

เติมให้เต็มล้น

               Fm  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            C#

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         Bbm           D#

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               G#

อยู่ในการทรงสถิต

                 C#               G#

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

+1
bottom of page