top of page

NO.

417

กาลาเทีย 6:9

KEY

            B          F#           G#m    F#

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

E            F#       D#m       G#

เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

E         F#               D#m           G#

แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

C#m     F#       E   F# B  

กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

+2
bottom of page