top of page

NO.

281

ขอถวายพระสิริ

KEY

D                A  

1. ขอถวายพระสิริ

             G               D  

แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

  Bm          F#m        Em      A  

ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ

D          A  

  ขอโมทนาพระคุณ

            G                    D  

แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด

        Bm       A   D  

เราพร้อมใจนมัสการ


               Bm      F#m  

**แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ

            G          D  

เต็มไปด้วยสง่าราศี

            Bm            F#m  

แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี

                 C                 A  

เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม

           Bm       F#m  

แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี

                G                 D  

เพราะพระองค์ประทานชีวี

             Em           A  

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                       D      Bm  

องค์ผู้ทรงพระชนม์

              Em         A  

เราเปรมปรีดิ์ในพระสิริ

                D  

ตลอดนิจนิรันดร์


Bb                      C              A  

***ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ

Bb            C               D  

   จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (X2)

+2
bottom of page