top of page

NO.

201

ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก

KEY

Intro: B   E  /G#m   F#

B       E                     G#m   F#

1.ฉันแลกเปลี่ยนความเศร้าโศก

B      E                   G#m   F#

ฉันแลกเปลี่ยนความอาย

B         E         G#m  

ฉันแลกพวกมันไป

           F#   B          E    G#m    F#

เป็นยินดีในพระองค์


B        E                    G#m   F#

2.ฉันแลกเปลี่ยนความเจ็บปวด

B     E                G#m   F#

ฉันแลกเปลี่ยนทุกโรคภัย

B        E         G#m  

ฉันแลกพวกมันไป

          F#   B           E    G#m    F#

เป็นยินดีในพระองค์


               B        E      G#m    F#

*(เราร้อง)ใช่เลย ใช่เลย ใช่ ใช่เลย

B          E         G#m   F#

ใช่เลย พระองค์ ใช่ ใช่เลย

B          E         G#m    F#

ใช่เลย พระองค์ ใช่ ใช่เลย

     B     E   G#m   F#

เอเมน


             B              E  

3.ถูกบีบคั้นแต่ไม่อับจน

          G#m             F#

ถูกข่มเหงแต่ยังไม่เดียวดาย

B       E              G#m     F#

ถูกทำร้ายแต่ยังไม่ตาย

             B                    E  

ทรงอวยพรเหนือคำสาปแช่ง

                G#m          F#

เพราะพระสัญญานั้นมั่นคง

             B                 E         G#m   F#

ทรงประทาน ความยินดีเป็นกำลัง

     F#

4.เพราะความระทมจะคงเพียงข้ามคืน

         A            E  

ความยินดีมาในวันใหม่

+2
bottom of page