top of page

NO.

514

พระพรที่ซ่อนอยู่

KEY

Intro: C#m  / F#m  / B  / E   (X2)

C#m  

1. ในเวลาที่เรานั้นพ่ายแพ้

F#m  

ในเวลาที่อะไรมันดูแย่

B                                      E  

ในความอ่อนแอ เราจะเข้มแข็งได้แน่นอน

C#m  

ในเวลาที่เราต้องเดือดร้อน

F#m  

สถานการณ์มันก็คือสิ่งที่สอน

B                              E  

มันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในนั้น


    C#m                            F#m  

***ขอให้ทบทวน ในช่วงชีวิตที่ผ่าน

                 B  

ได้กลับมามองคืนวันที่เราได้ผ่าน

        E               B  

เรื่องราวดีเลวตั้งมากมาย

C#m                         F#m  

แม้ว่าเวลาจะผ่านจะผันสักเท่าไร

               B  

พระเจ้าก็ยังไม่เคยทอดทิ้ง

                  C#m  

ไม่ปล่อยให้เราต้องเดินลำพัง


C#m        F#m  

**G O D always here for us

B  

God bless, God bless

          E  

Let’s go


C#m  

2. ในเวลาที่อะไรมันโหดร้าย

F#m  

ไม่มีทางที่จะเดินก้าวต่อไป

B                                     E  

อย่าเพิ่งถอดใจพระองค์แก้ไขได้แน่นอน

C#m  

ในเวลาที่เราต้องเดือดร้อน

F#m  

สถานการณ์มันก็คือสิ่งที่สอน

B                             E  

มันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในนั้น


C#m                               F#m  

*G O D Always here for us That’s right!

                                            B  

And you know it and you know it

                                   E  

What do you believe in?

                   C#m  

I believe in God

             F#m    B                          E  

G O D God. You’ll never be alone

Yes, ขอให้คุณแค่เชื่อ

+2
bottom of page