top of page

NO.

303

วิงวอนในถิ่นกันดาร- Desert song

KEY

    C#m         B           A         E  

1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร

      C#m       B              A        E  

เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด

C#m             B             A            E  

ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา

       C#m        B            A  

พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า


    C#m         B            A       E  

2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า

       C#m           B               A     E  

ยามสิ้นแรง ล้มลง และเจ็บปวด

C#m             B           A                E  

เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ

     C#m          B           A  

ขอพระองค์ชำระพ้นมลทิน


                    E                    B  

** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ

          A                           E  

ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้

                 B                 C#m  

ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง

                 A                      B        C#m  

ทรงเป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา


    C#m          B            A         E  

3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ

        C#m         B             A      E  

ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า

C#m              B           A               E  

ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์

       C#m          B             A  

และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา


E                                     C#m  

***ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา ทรงเป็นพระเจ้า

                            B  

ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

A                      E  

ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ


    C#m         B          A  

4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล

C#m                  B                A  

ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว

C#m          B               A  

ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลาย

    C#m            B            A  

เมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย

+2
bottom of page