top of page

NO.

516

อาเมน

KEY

Intro: Em  / Am  / D  / B  / Em  

         Em  

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    Am  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

     Em  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    D                     Em  

ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน


           Em  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

       G  

พระเจ้าเป็นความหวังใจ

       Am  

พระองค์ให้ชีวิตใหม่

                D                      G  

พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน


            Em  

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก

       G  

พระเจ้าให้ความหวังใจ

           Am  

รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า

             D                          G  

พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป


          Em  

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา

        Em  

ชูมือขวาพูดว่า เอเดน

       Em                       Em  

เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป

Em                           Em  

อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน

Em                                      D  

พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...

          Em  

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน


         Em                      G  

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ

      Am  

เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่

                   D                    G  

อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ


         Em  

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ

      G  

รอคอยด้วยความหวังใจ

           Am  

แม้คำตอบจะเป็นยังไง

                  D                 G  

พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง

+2
bottom of page