top of page

NO.

105

เติมให้เต็มล้น

KEY

A                                      D  

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต

A                                   D  

เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ

          Bm                 E  

ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย

            C#m             F#m  

ในความรักของพระบิดา

          Bm  

ขอพระพรได้เทลงมา

             E  

พระวิญญาณสวมทับอีกครา


                   A  

***เติมให้เต็มล้น

              F#m  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

             D  

จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา

          Bm                  E  

ทรงรักษาตามพระสัญญา

               A  

เติมให้เต็มล้น

               F#m  

เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

            D  

จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา

         Bm           E  

ทรงนำพาทุกวันเวลา

               A  

อยู่ในการทรงสถิต

                 D                 A  

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น

+2
bottom of page