top of page

NO.

582

ข้าเปล่งเสียงโห่ร้อง

KEY

         G  

1. ข้าโมทนาพระคุณ

             C  

จากส่วนลึกด้วยใจศรัทธา

G  

ยามใดใจอ่อนล้า

              D  

พระองค์เสริมกำลังเรี่ยวแรง

G  

วันเวลาเปลี่ยนไป

                C  

ความสัตย์ซื่อพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง

         G                                  D  

ความรักพระองค์สำแดงส่องนำข้าเดินไป


             Em                          C       G  

**ข้าเปล่งเสียงโห่ร้องด้วยหมดสิ้นสุดหัวใจ

        Em                      G                 D  

จะไม่เดินห่างไกลขออยู่ในความรักพระองค์

               Em                     C      G  

จะเปล่งเสียงโห่ร้องด้วยหมดสิ้นสุดกำลัง

          Em                    C        D  

จิตวิญญาณของข้าโมทนาพระองค์


           G  

2. ด้วยความรักความชอบธรรม

          C  

ทรงนำข้าพระองค์ทุกวัน

G                                  D  

ขอวางใจและหวังและจะยึดพระคำเอาไว้

G  

วันที่ข้าอ่อนแรง

            C  

จะเสาะหาพระองค์ด้วยสุดใจ

        G                                  D  

ความรักพระองค์ฟื้นใจกลับมีพลังอีกครั้ง


C                                   G  

***พระองค์เป็นที่รักของข้า

                             Am  

เพียงพระองค์ที่ข้าบูชา

                F        D  

มอบถวายใจ

+3
bottom of page