top of page

NO.

393

จากวันนี้

KEY

Intro: F  / G   / Gm   F  / Bb

F                  C  

1. วันที่ลำบาก อยู่ในความทุกข์

Dm                   Bb

จะยึดมั่นในพระองค์

F          C  

วันที่มีสุข ผ่านเลยความทุกข์

Dm                  Bb

จะไม่หันไปทางอื่น


Am                Bb

*วันพรุ่งนี้ที่จะเข้ามา

Am                   Bb

ช่วงเวลาอาจจะยากลำบาก

Am                   Bb               C  

ฝากเวลาให้กับพระองค์จากนี้ไป


                F                Dm  

**เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิตใจ

           Bb                            C  

จากวันนี้เป็นตามพระทัยพระองค์

             F            G  

เปลี่ยนชีวิตที่เคยหลง

           Bb                        C  

จากวันนี้ข้าจะขอตามพระองค์

       Gm             C           F  

นี่คือสิ่งที่ใจต้องการจากวันนี้

+3
bottom of page