top of page

NO.

554

ดูแลต้นไม้กันนะ

KEY

G         C           D    G       C               D  

เห็นต้นไม้แล้วชื่นใจแตกกิ่งดอกออกก้านใบ

G         C           D    C                D  

สีเขียวทำให้แจ่มใส มองดูไม่มีพิษภัย

G       C           D   G        C         D  

ทั้งส้มโอและผักชี ผักกะหล่ำดูสวยดี

G         C       D   C        Am           D  

ทุกต้นแลดูเข้าที มีความงามและสดใส


  G         C      D          G          C       D  

*ดูแลต้นไม้กันนะ ช่วยกันทำให้โลกสดใส

G              C          Em        C              D  

พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ให้พวกเราได้ชื่นได้ชม

G         C      D          G             C      D  

ดูแลต้นไม้กันนะ ช่วยกันดูแลต้นไม้วันนี้

G              C   Em      C      Am       D  

พระเจ้าให้สิ่งที่ดี มีต้นไม้ให้ความร่มเย็น

+3
bottom of page