top of page

NO.

249

มีสหายเลิศคือพระเยซู

KEY

    G                          C  

1. มีสหายเลิศคือพระเยซู

G                                D  

ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา

G                       C  

มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า

G      D            G  

จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า


Am    D                  G      G7  

*เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย

C        G                 Am   D  

ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ

G              G7                 C  

เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย

G     D                 G  

ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช


     G                                  C  

2. เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ

G                                     D  

เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า

G                           C  

ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว

G      D                  G  

แต่รีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า


 Am     D            G    G7  

*เราจะหาสหายที่วางใจ

C           G                    Am   D  

แก้ความทุกข์ลำบากเราได้

G             G7                     C  

เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น

G      D                  G  

จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์


     G                                         C  

3. เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก

G                                 D  

เหลือกำลังและเราหมดแรง

G                                 C  

ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก

G       D                      G  

ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์


  Am   D                     G     G7  

*ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน

C     G                 Am   D  

จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า

G        G7                     C  

แล้วทรงยื่นพระหัตถ์รับท่านไว้

G        D                     G  

ท่านจึงได้รับความบรรเทา

+3
bottom of page