top of page

NO.

424

สุดหัวใจ Crossover

KEY

     C                           G  

1. เราจะแตกต่างกันยังไง

Am                       Gm      C  

เราก็ยังเดินเคียงกันไป

F                                 Em  

เพราะพระองค์นำเราทุกคนมารวมกัน

            Dm                    G  

ในแผนการยิ่งใหญ่มากมาย

      C                          G  

2. เรามารวมกันเพื่อรับใช้

Am                         Gm      C  

ให้เป็นพระพรแก่คนไทย

F                                 Em  

คอยเป็นกำลังเสริมสร้างกันเพื่อพระองค์

          Dm              G  

จะใช้เราได้ตามพระทัย


      C           Em    F            G  

***ด้วยสุดหัวใจถวายให้พระองค์

Em          Am         F       G  

จะทรงเพิ่มเติมพระพรมากมาย

C             Em              F       D  

ให้เราช่วยกันเพื่อพลิกฟื้นประเทศไทย

         G          C  

ให้ได้มีความหวัง

(เพราะพระองค์เป็นความหวัง)

+3
bottom of page