top of page

NO.

215

เยซูผู้ไถ่ที่งามเลิศ

KEY

   C             Am  

1.เยซู ผู้ไถ่ที่งามเลิศ

             F                       G  

พระบารมีสูงเด่น องค์จอมราชันย์

              C              Am  

บุตรพระเจ้า บริสุทธิ์เที่ยงธรรม

          F                             G  

พระผู้ไถ่อัศจรรย์ ดาวประจำรุ่ง


            Am           Em     F  

**เหล่าสวรรค์ร่วมป่าวสรรเสริญ

         Am   Em       F   G  

สรรพสิ่งก้มกราบ นมัสการ


           C                  Am  

***นามอัศจรรย์ พระฉายงดงาม

                      F                      G  

พระนามเหนือนามทั้งปวง อยู่เหนือโลกา

         C               Am  

นามอัศจรรย์ พระฉายงดงาม

             F                          G  

พระนามเยซู พระนามเหนือนาม

             C  

ทั้งปวง..เยซู


     C                      Am  

***ข้าร้องสรรเสริญ  นิจนิรันดร์

               F                G  

ข้ารักพระเยซู ข้ารักพระเยซู (X4)

+3
bottom of page