top of page

NO.

083

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

KEY

                 D#            G#        D#

1. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

             D#           Cm        Fm   Bb7

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์

               D#   D#7         G#

วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ

            D#            Bb7       D#

เราเป็นหนึ่งในความรัก พระคริสต์


             D#             G#       D#

2. ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด

            D#            Cm    Fm   Bb7

เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า

          D#   D#7           G#          Fm  

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้

             D#            Bb7      D#

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

+3
bottom of page