top of page

NO.

390

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (Full)

KEY

      C           Em  

1. ข้า ขอโมทนา

            Am             F       A  

พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า

Dm              F              Dm  

แม้ ข้าไม่สมควร แต่พระองค์

                     Fm  

ประทานความรักมั่นคง


              C                      Am  

2. เสียงสรรเสริญ ของฑูตสวรรค์มากมาย

               Em                  Fm  

ไม่อาจบรรยาย เสียงในใจข้า

                    C         Am        Em  Dm

มอบแด่พระองค์ ด้วยรักและโมทนา

C           G     C       G  

ตลอดชั่วนิรันดร


G              C            Em    Am  

** แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

           Dm            F     G  

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

           Em           Am  

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

        F         Dm   G  

สรรเสริญพระบารมี

           C       Em   Am  

โดยโลหิตไถ่ชีวิต      ข้า

          Dm     Fm     G7  

โดยฤทธาชุบชีวิต     ข้า

           Em          Am  

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

        Dm       G     C  

สรรเสริญพระบารมี


                           C  

*** ข้า ขอถวายเกียรติ

         Em              Am                  Em  

ด้วยชีวิต และให้เป็นสิ่งที่ทรงพอพระทัย

                F            Am  

ให้ข้าสรรเสริญ สรรเสริญ

                        Dm                  G  

ด้วยพระองค์ทรงวายพระชนม์เพื่อข้า

+3
bottom of page