top of page

NO.

104

Possible

KEY

    G            Em    C      D  

1.เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง

G           Em    C      D  

    G            Em    C      D  

เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง

G        Em    C        D       G  

พระเจ้า        ทรงกระทำไม่ได้


    G          Em     C            D  

**เธอพอจะจำได้ไหมลูกาบทที่เท่าไหร่

G           Em    C                  D  

ลูกาบทหนึ่งนั่นไง ข้อสามสิบเจ็ดแน่นอน

G               Em      C                   D  

พวกเรามาร้องด้วยกัน มาท่องด้วยกันดีกว่า

G         Em      C                 D      G  

ลูกาบทหนึ่งนั่นไงข้อสามสิบเจ็ดใช่เลย

+3
bottom of page