top of page

NO.

131

ชนะ

KEY

     F#

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ

                      B  

ขอมอบทุกถ้อยคำ

เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์

                 G#m  

เพราะความรักที่มั่นคง

และฤทธิ์อำนาจพระองค์

     B                                        C#

ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป


    F#

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน

                 B  

ข้าวางใจในพระสัญญา ที่เป็นนิรันดร์

         G#m  

ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน

      B                                C#

พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป


            B  

*ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ

           Bbm  

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

       G#m                        C#

ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้


                F#

**พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป

               D#m  

ข้าไม่หวั่น ไหว

พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง

           G#m  

แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง

       B                     C#

พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป

              F#

พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง

                D#m  

เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้

              B                        Bbm  

พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ

            G#m            C#         F#

ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

+4
bottom of page