top of page

NO.

437

ณ ที่นั่น

KEY

G#        D#  Fm    C#      G#

1. นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า

       D#          C#

เพื่อสัมผัสพระองค์

G#     D#   Fm     C#     G#

ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ

        D#         C#

ของพระผู้เมตตา

G#     D#     Fm        C#         G#

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์

      D#             C#

เพื่อชมความงดงาม

G#     D#        Fm          C#      G#

ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์

    D#        C#

ตลอดชั่วนิรันดร์


   D#         G#          D#   Fm        C#

**เมื่อข้าได้อยู่  ณ  ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข

G#        C#   D#

กับพระองค์ผู้เดียว

G#    C#      D#

ในเวลานั้น  ข้าเห็นความรักละมุน

C#         D#

ข้าพบพระองค์

               G#       D#    Fm  

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นทุกอย่างจะ

          C#       G#      C#       D#

 ผันแปรเปลี่ยน ไม่มีความทุกข์ใจ

G#   C#      D#

ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า

C#            D#      G#

ข้าพบพระองค์พระเจ้า


 G#          D#    Fm    C#     G#

2. เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า

   D#                 C#

ผู้ทรงความชอบธรรม

 G#    D#     Fm    C#    G#

นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์

D#             C#

อยู่กับพระองค์

+4
bottom of page