top of page

NO.

033

ถวายทุกสิ่ง

KEY

          E  

1. เข้ามาด้วยใจที่ถ่อม

     C#m  

จะยอมพระองค์ทุกอย่าง

                A             B  

หมดทั้งหัวใจและร่างกาย


            E  

2. โปรดนำให้ข้าเข้าใจ

       C#m  

เพื่อเดินในน้ำพระทัย

              A                  B  

อยู่ในแผนการ ของพระองค์


E             C#m                A  

**ถวายทุกสิ่ง ถวายทุกอย่าง

         B  

หมดชีวิตและหัวใจ

E          C#m            A  

ไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข

   B                  E  

ถวายให้กับพระองค์

(เพื่อพระองค์ ของพระองค์)

(ถวายให้กับพระองค์)


F#m               E                       A  

***ผู้เดียวที่ข้าวางใจ คือองค์พระผู้ไถ่

           B  

ข้าเป็นของพระองค์ตลอดไป (X2)

+4
bottom of page