top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

G# 

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

G#

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

G#

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

G#

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               Fm                     C#

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    G#                           D#

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           G#                D#

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    Fm                  D#

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      G#             D#

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       Fm         D#

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         C#  D#        G#

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

+4
bottom of page