top of page

NO.

278

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

KEY

G#      C#       D# Fm  

1. พระองค์ ทรงรู้ จัก

G#   C#  D#

  ทุกสิ่งที่ฉันเป็น

G#   C#        D#   Fm  

  แม้ฉันพลั้งพลาดไป

C#              D#

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


G#      C#       D# Fm  

2. พระองค์โอบฉันไว้

G#     C#   D#

  ด้วยพระสิริ

G#  C#  D#  Fm  

  ในทุก  ฤดู  กาล

C#          D#

ฉันรู้…ทรงรัก

C#             D#

พระองค์ทรงรักฉัน


G#                           Fm  

***ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง

                                    C#

เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน

                         D#

หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้

G#                           Fm  

  พระเยซูทรงฟื้น พระชนม์

                         C#

พระสิริมอบแด่พระองค์

                      D#

รักมั่น คงชั่วนิจนิรันดร์


G#       C#      D#  Fm  

3. พระองค์ทรงนำ ฉัน

G#   C#         D#

  ทรงคุ้มครองภัย

G#      C#      D#  Fm  

  ประคองด้วยพระหัตถ์

C#             D#

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน


                    C#  D#            Fm  

**ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง

         C#        Fm      D#

พระเยซู.. ทรงตายเพื่อฉัน


G#       C#     D# Fm  

4.  เมื่อโลกสลายไป

G#   C#       D#

  ต่อหน้าของฉัน

G#   C#         D#   Fm  

  ทรงยืนเคียงข้าง ฉัน

C#             D#

ฉันรู้…. ทรงรักฉัน

C#                   D#

พระองค์… ทรงรักฉัน

+4
bottom of page