top of page

NO.

595

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย

KEY

E                  G#m           F#            E  

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่อ่อนล้า จงเข้ามาหาเรา

E                G#m                       F#

ภาระแสนหนัก หมดสิ้นทุกอย่าง

                  E  

จงนำมาให้เรา (2x)


       E                       F#

*และจงมารับแอกของเรา (2x)

                        B                    F#

***แล้วท่านทั้งหลายจะหายเหนื่อย

                   G#m           E  

แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นสุข

           E                   B              E     F#

เพราะแอกของเรา...ภาระของเราก็เบา

       B                         F#

และเราจะเปลี่ยนความเศร้าโศก

        A                 E  

เป็นความชื่นชมยินดี

E               F#                   B  

จงเข้ามาหาเรา เจ้าจะหายเหนื่อย

+4
bottom of page