top of page

NO.

274

ดั่งที่เรียกข้าเป็น

KEY

D                                     Bm   A   D  

1. ข้าคือผู้ใดที่องค์ราชา จะต้อน  รับ  ข้า

D  

ข้าหลงไปแต่ทรงนำข้ากลับ

           Bm     A   G  

โอ้ ความรัก..  เพื่อข้า

           Bm     A    G  

โอ้ ความรัก..  เพื่อข้า


         D                    A  

**ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ ได้รับความเป็นไท

         Bm    A    G       D  

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า   โอ้ ข้าเป็น

                 D                A  

***บ้านของพระบิดา มีที่สำหรับข้า

        Bm    A   G         D  

ข้าเป็นลูก..พระเจ้า โอ้ ข้าเป็น


D  

2. พระองค์ช่วย ทำให้ข้าเป็นไท

      Bm    A     D  

พระคุณ.. ยิ่ง   ใหญ่

D  

เมื่อข้ายังติดอยู่ในความบาป

       Bm   A   G  

เยซูตาย  เพื่อ  ข้า

           Bm   A   G  

พระองค์ตายเพื่อข้า

              Bm                  A  

****ข้าถูกเลือกไว้ ไม่ทอดทิ้งไป

     D                    G  

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

              Bm              A  

ทรงเคียงข้างข้า ไม่ขัดขวางข้า

     D                    G  

ข้าเป็นดั่งที่เรียกข้าเป็น

-5
bottom of page