top of page

NO.

514

พระพรที่ซ่อนอยู่

KEY

Intro: F#m  / Bm  / E  / A   (X2)

F#m  

1. ในเวลาที่เรานั้นพ่ายแพ้

Bm  

ในเวลาที่อะไรมันดูแย่

E                                      A  

ในความอ่อนแอ เราจะเข้มแข็งได้แน่นอน

F#m  

ในเวลาที่เราต้องเดือดร้อน

Bm  

สถานการณ์มันก็คือสิ่งที่สอน

E                              A  

มันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในนั้น


    F#m                            Bm  

***ขอให้ทบทวน ในช่วงชีวิตที่ผ่าน

                 E  

ได้กลับมามองคืนวันที่เราได้ผ่าน

        A               E  

เรื่องราวดีเลวตั้งมากมาย

F#m                         Bm  

แม้ว่าเวลาจะผ่านจะผันสักเท่าไร

               E  

พระเจ้าก็ยังไม่เคยทอดทิ้ง

                  F#m  

ไม่ปล่อยให้เราต้องเดินลำพัง


F#m        Bm  

**G O D always here for us

E  

God bless, God bless

          A  

Let’s go


F#m  

2. ในเวลาที่อะไรมันโหดร้าย

Bm  

ไม่มีทางที่จะเดินก้าวต่อไป

E                                     A  

อย่าเพิ่งถอดใจพระองค์แก้ไขได้แน่นอน

F#m  

ในเวลาที่เราต้องเดือดร้อน

Bm  

สถานการณ์มันก็คือสิ่งที่สอน

E                             A  

มันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในนั้น


F#m                               Bm  

*G O D Always here for us That’s right!

                                            E  

And you know it and you know it

                                   A  

What do you believe in?

                   F#m  

I believe in God

             Bm    E                          A  

G O D God. You’ll never be alone

Yes, ขอให้คุณแค่เชื่อ

-5
bottom of page