top of page

NO.

575

พระเยซูรักฉัน

KEY

G   Em       C  

1: พระเยซูรักฉันรู้แน่

Cm   G     Em     D     G  

พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้

G      Em     C   Cm  

แม้ตัวฉันนั้นอ่อนหย่อนแรง

G     Em     D       G  

แต่พระคริสต์ทรงฤทธิ์เข้มแข็ง


G      Em    C     G     Em     D  

***พระ....เยซูรักฉัน  พระ....เยซูรักฉัน

G      Em         C      G      Am   D   G  

พระ....คัมภีร์สั่งสอน  จึงรู้ดังนั้นแน่นอน


G       Em    C      Cm  

2: พระเยซูเอ็นดูรักฉัน

G     Em     D       G  

สิ้นพระชนม์เพื่อเปิดสวรรค์

G       Em    C      Cm  

โดยยอมตายบนไม้กางเขน

G     Em     D       G  

ช่วยเด็กทั้งหลายพ้นบาปเวร


G       Em    C      Cm  

3: พระเยซูรักฉันอยู่ใกล้

G     Em     D       G  

มิทิ้งขว้างไปทางใดๆ

G       Em    C      Cm  

ฉันจะรักจนถึงวันนั้น

G     Em     D       G  

พระองค์มาพาไปสวรรค์


    G      Em    C      Cm  

** Yes, Jesus loves me,

G       Em    C      Cm  

Yes, Jesus loves me

G       Em    C      Cm  

Yes, Jesus loves me,

G       Em    C  

The Bible tells me so.

-5
bottom of page