top of page

NO.

464

พระเยซูอยู่ข้างเรา

KEY

D              C#m    Bm  

หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจ

D             C#       F#m     Em  -A  

หวังแล้วไม่เป็นดังตั้งใจ

D      A       Bm                     A  

สิ่งที่เคยฝันแล้วมาพลันเปลี่ยนไป

          G#m     C#  F#

ที่เคยหมายในใจไม่เป็น

D                  C#m    Bm  

หลายครั้งเฝ้ารอและอดทน

D                       C#          F#m    Em  -A  

หลายครั้งเหมือนโดนทอดทิ้งไป

D            A   Bm              A  

แต่ไม่เคยท้อ แม้ต้องรอเท่าใด

        Bm  

มีจิตใจที่ยังกล้าแกร่ง

                Dm             G  

เปี่ยมด้วยหวังกำลังแข็งแรง


                     C      Em     Am   G  

**เพราะองค์พระเยซูอยู่ข้างเรา

Dm                         F            G  

แม้ไม่เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจ

               C     Em        Am   G  

และองค์พระเยซูจะช่วยนำ

Dm               F   Dm   G         C  

พระองค์ประทานสิ่งที่ดีเกินเข้าใจ

-5
bottom of page