top of page

NO.

516

อาเมน

KEY

Intro: Am  / Dm  / G  / E  / Am  

         Am  

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    Dm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

     Am  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    G                     Am  

ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน


           Am  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

       C  

พระเจ้าเป็นความหวังใจ

       Dm  

พระองค์ให้ชีวิตใหม่

                G                      C  

พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน


            Am  

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก

       C  

พระเจ้าให้ความหวังใจ

           Dm  

รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า

             G                          C  

พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป


          Am  

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา

        Am  

ชูมือขวาพูดว่า เอเดน

       Am                       Am  

เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป

Am                           Am  

อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน

Am                                      G  

พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...

          Am  

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน


         Am                      C  

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ

      Dm  

เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่

                   G                    C  

อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ


         Am  

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ

      C  

รอคอยด้วยความหวังใจ

           Dm  

แม้คำตอบจะเป็นยังไง

                  G                 C  

พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง

-5
bottom of page