top of page

NO.

219

เลือกเอง

KEY

E                                A  

1. มันเป็นธรรมดาที่ต้องล้ม

E                          A  

มันไม่ธรรมดาถ้าไม่ลุกยืนใหม่

F#m                  G#m  

อุปสรรคที่คอยขวางในหัวใจ

         A                         B  

ไม่ใช่ใครอยู่ที่ไหน แต่เป็นใจของเราเอง


E                                A  

2. คนที่ดูแข็งแรงยังต้องแพ้

E                         A  

คนที่ดูอ่อนแอยังลุกได้

F#m               G#m  

ก่อนที่จะเอาชนะสิ่งรอบกาย

        A  

ต้องชนะความอ่อนไหว

        B  

ข้างในใจของเราเอง


    A  

**หนทางไกลสักเท่าไร

                  G#m   C#m     G#m        C#m  

ไม่มีใครที่จะรู้        ได้     จะเป็นเช่นไร

          A  

แต่ว่าหัวใจไม่ใช่ของใคร

                   G#m   C#m     G#m        C#m  

ไม่มีใครที่จะรู้        ดี        เท่าตัวของเรา

F#m               G#m  

พระเจ้าให้หนทางเลือกไว้

       A                  B7  

อยู่ที่ใจเราเลือกสิ่งไหน


E                                A  

3. ไม่มีใครที่เหนือไปกว่าใคร

E                            A  

ต่างก็มีความทุกข์อยู่ข้างใน

F#m                  G#m  

ที่แตกต่างคือมุมมองในหัวใจ

            A  

สิ่งรอบกายไม่เปลี่ยนไป

           B  

ก็เปลี่ยนใจของเราเอง

-5
bottom of page