สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน

328/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ 10400

STUDENT CHRISTIAN CENTER

328/1 Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 10400

+66 22 144 150