NO.

469

ขนมปัง

ชา ดา ดับ (X2) ฉันแบ่งไป
ชา ดา ดับ (X2) หัวใจของฉันยังเบิกบาน
ยิ่งให้ยิ่งมีมากกว่านั้น
ชา ดา ดับ (X2) ไม่เก็บไว้
ชา ดา ดับ (X2) รักคือการให้ไม่คาดหวัง
ให้ไปเพราะรักแค่เท่านั้น

**เพราะว่าความรักนี้เหมือนขนมปัง
แบ่งไปเลี้ยงหัวใจคนมากมาย
แจกเท่าไร ยิ่งเหลือมากเกินพอ
แค่แบ่งปันออกไป ใหคนมากมาย
ที่รอ รักให้ได้โดยไม่ต้องร้องขอ
ความรักนมากมาย ให้ไม่หมดเลย

ชา ดา ดับ ไม่เก็บไว้
ชา ดา ดับ ฉันแบ่งไป