top of page

NO.

533

ขนมปัง 5 ก้อน

1. ใบไม้จะมีชีวิต ถ้ามันติดอยู่กับเถา
เป็นเหมือนกับตัวของเรา
ที่เข้าสนิทกับพระองค์

2. ความเชื่อ แม้เพียงเล็กน้อย
ภูเขาใหญ่ๆ ก็เคลื่อนไป
จงเชื่อด้วยสุดหัวใจ
จะเห็นความยิ่งใหญ่ ของพระองค์

***ขนมปัง 5 ก้อน กับปลาอีกนิดหน่อย
ยังเลี้ยงผู้คนได้มากมาย
สิ่งใดในมือเรา จะเล็กสักแค่ไหน
จะเห็นผลมากมาย
ถ้าเราวางในพระหัตถ์พระองค์

bottom of page