top of page

NO.

005

ขอบคุณเหลือเกิน

1. เราร่วมกันร้องเพลงนี้
ขึ้นมาเพื่อสรรเสริญ
ขอบคุณเหลือเกินที่พระองค์พาเรามา
ประคองเรามาจนวันนี้
ด้วยรักและความเมตตา
ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเท่าไหร่

2. ในวันที่ล้มพระองค์ทรงก้มพยุงไว้
วันที่ร้องไห้พระองค์คอยเช็ดน้ำตา
ในวันที่โลกทั้งโลกดูหมดหวัง
วันที่ใจเราเหนื่อยอ่อนล้า
แต่พระองค์ทรงแบกเราขึ้นบ่าต่อไป
***ขอร้องสรรเสริญพระองค์
ผู้ทรงประทานซึ่งความหวัง
นมัสการพระองค์ ด้วยหมดสิ้นสุดหัวใจ
ขอบพระคุณความรักมากมาย
ที่ไม่มี ที่ไหน ที่จะรักเราเหมือนที่เราได้
รับจากพระเยซูผู้นี้

bottom of page