NO.

455

ขอสัญญา

1. ยามที่เราได้เคียงคู่กัน
รักที่มีให้กันจะเป็นพลังให้เรา
คงจะมีอะไรมากมาย ที่ต้องเรียนรู้ไป
เมื่อสองเราร่วมทางเดิน
ตัวเราเองไม่รู้หากพรุ่งนี้จะมีอะไรเข้ามา
ให้เราต้องเดินฝ่าไป ให้เราต้องอดทน

***พระเยซูจะผูกพันเราสองคน
และพระองค์จะนําให้สองเราเดินก้าวไป
ขอสัญญาว่าจะรักเธอ และไม่มีวันห่างไป
จะดีร้ายสองเราจะอยู่เคียงกัน