top of page

NO.

266

ขอเทลงมา

1. โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์
ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า
ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า
เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ
ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ
คือพระองค์ผู้ประทาน ชีวา
ข้าเข้ามาขอ พระองค์ทรงพื้น
ดวงวิญญาณ
ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์

** ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต
ขอทรงสัมผัส ท่ามกลางชีวิต ที่มืดมน
ขอเทลงมา พระคุณความรัก พระองค์
ขอทรงเมตตา ให้ข้าได้อยู่ใน พระคุณ
ขอเทลงมา

2. ข้ายอมทุกสิ่ง ต่อพระพักตร์พระองค์
และขอโปรดทรง ครอบครองจิตใจ
กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย
ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล

***ข้าขอการเจิม ข้าขอกำลัง (X4)

bottom of page