NO.

364

ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาส

ขอให้มีความสุขใวันคริสต์มาส
ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาส
ขอให้มีความสุขวันคริสต์มาส
และสุขสันต์วันปีใหม่

***เรานำข่าวดีมา ไม่ว่าอยู่แห่งใด
นำข่าวดีวันคริสต์มาส
และสุขสันต์วันปีใหม่