top of page

NO.

541

ขอ หา เคาะ

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ
จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน

***เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้
และทุกคนที่แสวงหาก็พบ
ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา
ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

bottom of page